నీ పిలుపు లో ఆప్యాయత
చవి చూసిన మనసుకు
కనులు నిను చూడలేదన్న
ధ్యాస కూడా లేదు!

ఎక్కడివారమో
ఇక్కడ ఒక చోట చేరి
ఎనలేని అనుబందం
పెనవేసుకున్నామనుకున్నా!
అరనిమిషమైన ఆలోచన చేయక
అనుకున్నదేదైన నీ తో చెప్పేసే మనసుకు
అపార్థం చేసుకొని చులకనచేస్తావేమోనన్న
అనుమానం కూడా రాలేదు!
నేను ఇంతే
నా నైజం ఇదే
అదికాదురా అని నీవు
మాటాడే మాటలో
ఒక బాల్య స్నేహం రుచి చూసా!

కలకాలం కలిసి
ఉంటేనే స్నేహం కాదు!
కవితలా చెప్పడానికి
అదో కావ్యం కాదు !
నా  హృదయ భావన
అమ్మ ప్రేమంత స్వచ్చన!
అది ఎప్పటికి నాకు అమూల్యం 


This entry was posted on 6:56 AM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

4 comments:

  Anil said...

  Wow excellent............... simply excelllent. thats all i can say. wow wht a feeling. i just cried when i read this. you are simply superb. This is anil from rajahmundry.

 1. ... on November 17, 2009 at 7:08 AM  
 2. siri said...

  Thank you Anil gaaru
  mee blog choodalanukuntunna
  if possible give me the access

 3. ... on November 22, 2009 at 2:39 AM  
 4. Madhav said...

  Very Good My friend

 5. ... on February 20, 2010 at 8:28 AM  
 6. Raghurare said...

  nice....

 7. ... on March 3, 2010 at 3:15 AM  

About Us