అవును! ఇక నేను లేను!
అనుకోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉన్నా
జీర్ణించుకోవడం కష్టం గా ఉన్నా
నిజం ఎప్పుడు అలానే ఉంటుందనే లా
ఒప్పుకోక తప్పట్లేదు ,ఇక నేను లేను!

ఇక నాకు ఏ బుజ్జగింపులు ఎందుకు?
ఏ సమాధానాలు ఎందుకు?
నిదురలేని రాత్రులు ఉండవు 
తడిసిన చెక్కిళ్ళు ఉండవు 
హాయిగా ఉంది ఒక్క సారి
మనస్పూర్తి గా ఒప్పుకున్నాకా!
అవును ! ఇక నేను లేను........ 

అనుకున్నది ఉంటేనేగా
 జరగలేదని ఏడవటానికి 
ఆ కోరికల వలయం లో
అవును! ఇక నేను లేను.......

నిరంతర శిల్పిలా ఆ విధాత
కాలమనే ఉలి తో నన్ను చెక్కుతుంటే
ఉన్నదే  శాశ్వతమనుకునే  భ్రమ లో
అవును! ఇక నేను లేను....... 

ఎందుకలానే ఉండాలనే ప్రశ్న ఉదయించాకా
ఏది నిస్వార్ధం గా ఉండదని తెలిసాకా
అంతరంగపు తుఫానులో దిక్కుతోచక 
అవును! ఇక నేను లేను......... 

కల్మషంలేని చిన్నారి  చిరునవ్వుకై 
నేను ఉంటె చాలు
నేను అనే నేనుని వదులుకున్నా 
ఫర్వాలేదు అని తెలిసాకా
నేను  అనే పరిధిలో
అవును! ఇక నేను లేను !


శరీరం తో ప్రాణం విడివడట్టు
పువ్వు తో పరిమళం తోడులేనట్టు
ఏదో లోటు,ఏదో వెలితి...
నవ్వొస్తోంది నేస్తం!
నువ్వు నన్ను వదిలి వెళ్ళినా
నేను ఇలా ఎలా ఉంటున్నట్టు??

జీవితమంటే గడిచినవో రోజునో .. రాబోవు రోజునో 
తలుస్తూ కలవరిస్తూ గడిపేయడమేనా...??
ఏదేదో  సాదిస్తూ నన్ను నేను కోల్పోవడేమేనా...??
ఆకాశాహర్మ్యాలను నిర్మించాను
భూగర్భజలాలను వెలికి తీసాను
సృష్టి కి ప్రతి సృష్టి చేసాను
ఏదేదో చేసాను నేనంటే నేనే అనిపించుకున్నాను
కాని నీఆలింగనంలో తెలుస్తుంది నా లా నేను లేనని  
జీవితపు పందెం లో నన్ను నేను ఓడానని
క్షణం క్షణం కోల్పోతూ రేపటికోసం పరితపిస్తూ
ఉన్నది ఆస్వాదించక,పోటి తత్వాలతో..
జీవించటం మరిచి ...బ్రతకటం నేర్చాను!

నాతో నేను మమేకమై చాన్నాలైంది
అక్షరాలలో నన్ను నేను పేర్చుకొని,
వర్ణమాలతో భావాలకు రంగులద్ది,
చాలారోజులైంది...  నేను నేనులా ఉండి!
నన్ను నేను పునర్నిర్మించుకుంటా ....
ఈ నవనాగరికత నీకు నాకు నడుమ 
అడ్డుగోడ  కాకుండా సరిచూసుకుంటా ... 
-ఎప్పటికి నీ నేను 


About Us