నువ్వు ...ఎంత బాగుంది నీ జ్ఞాపకం
నువ్వు ..ఎంత మధురం నీ భావన 

ఈ నువ్వు నేను చుట్టే లోకమంతా ఉన్నదా అన్నట్టు!
నువ్వు లేని ఈ లోకం నాకు బొత్తిగా  పరిచయం లేనట్టు!
నువ్వు రాక ముందు అసలు నాకు ఒక లోకమే లేనట్టు !
నీ తోనే నా ఆలోచనలు అన్నట్టు!
నీకోసమే నేను ఉన్నట్టు!

అంతా నా భ్రమే  అంటావా
మరి భ్రమయితే నా మొహం లో ఆ మెరుపేంటి ??
నీ ఊహ తో ఈ మైమరుపేంటి ??

నిజంగా నాకోసం నువ్వు కూడా ఆరాటపడుతున్నావా   
పోనీ లే ఎవడికి కావాలి నే బోడి ఆరాటం
నాకు నేను గా  ప్రేమిస్తే హాయి గా ఉంది
నువ్వు ఇలా ఉన్నావా లేదా అని ఆలోచిస్తే దిగులేస్తుంది

ప్రేమించు షరతులు లేకుండా
తన తో నిమిత్తం  లేకుండా
అసలు తనకి తెలియాల్సిన అవసరం లేకుండా 
ప్రేమించు పిచ్చి గా నీ పై నీకే అసూయ కలిగేలా 
అలా తన ఉహల ఒడిలో వాలిపోతూ..... 
తను ఊసుల వేడి లో కరిగిపొతూ..... 


This entry was posted on 9:06 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

1 comments:

  MURALI said...

  నిజంగా నాకోసం నువ్వు కూడా ఆరాటపడుతున్నావా
  పోనీ లే ఎవడికి కావాలి నే బోడి ఆరాటం
  నాకు నేను గా ప్రేమిస్తే హాయి గా ఉంది
  నువ్వు ఇలా ఉన్నావా లేదా అని ఆలోచిస్తే దిగులేస్తుంది

  chala bagunnayandi ee lines

 1. ... on May 29, 2011 at 11:48 AM  

About Us