గణితం, జీవితం
ఎంతవద్దన్నా  ఎందుకో
దగ్గరి  పోలిక పొంతన 

పాత సూత్రాలని ప్రశ్నిస్తూ
విలువల అస్తిత్వాన్ని నిగ్గదీస్తూ
కొత్త కోణాల్లో సవాలు విసురుతూ
నూతన పరిశోదనకు పునాదులు వేస్తూ
మూలవిలువ మారక పోయినా 
మల్లి మల్లి ఆలోచింపచేస్తూ
కొత్త కొత్త అభ్యాసాలు
కొంగొత్త సమీకరణాలు  

అనురాగపు భావకొలతలను
ఆత్మీయపు మధురిమలను
మనోస్థితి గతులతో బేరీజువేస్తూ
కొలతకు అందని అనుబంధాలని
ఒడిసి పట్ట ప్రయత్నిస్తూ గణిస్తూ 
అనుభూతి ని X లా భావిస్తూ
స్థితికనుగుణంగా విలువలు మార్చేస్తూ 
మరో కోణంలో ఇనుమడింపజేస్తూ
మార్పే శాశ్వతమని నిర్దారిస్తూ నిర్ణయిస్తూ
కొత్త కొత్త ఆలోచనా విప్లవాలు
జ్వలించే   అగ్నికణాలు  మన  హృదయాలు  


This entry was posted on 9:07 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

1 comments:

  జాన్‌హైడ్ కనుమూరి said...

  పరిమళించిన పథాలలో

  నడిచారో, పరుగెత్తారో, అలసిపోయారో

  స్విచ్ వేయగానే గిర్రున తిరిగే ఫేనులా

  కాలమేమి తిరగదు

  ఒకరికొకరుగా ప్రీతిచేయడానికి

  మనకు మనంగా శృతిచేయడానికి

  మధ్య మధ్య ప్రవేశిస్తూనే వుంటుంది

  వడిసి పట్టుకోవడం

  మెలిపెట్టడం

  సహనాన్నో బందాన్నో పరీక్షించడం

  నడిపించడం పరుగులెత్తించడం

  ఏడ్పించడం నవ్వించడం

  దూరం చేయడం దగ్గరవ్వడం

  కళ్ళలో కలలు నింపడం

  దానికి వెన్నతో పెట్టిన విద్య

  ఎవర్ని గెలిపిస్తుందో

  ఎవర్ని ఓడిస్తుందో

  బహుశ

  తను అలసినప్పుడు

  మరో జంటను వెతుకుతుంది

  దాని వెతకడం ఆ జంట వంతౌతుంది.
  naa poem gurtukocchindi
  http://premaantarangam.blogspot.in/2010/07/blog-post.html

 1. ... on February 24, 2012 at 4:10 AM  

About Us