నను చూసి నవ్విన క్షణం జీవితం స్వర్గమనుకున్నా
నను కాదని తెలిసిన క్షణం జీవితం నరకమనుకున్నా
తప్పు నీది కాదులే చెలి,తపనపడే నా మనసుది లే
ఆ రెండు క్షణాలే నే జీవితమనుకున్నా...........


This entry was posted on 6:30 AM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comments:

About Us